dragrace finals 23

Bevaring av frivilligheten: Et besøk på Gardermoen Raceway

I dagens travle samfunn kan det virke som om frivillighetsarbeidet gradvis mister fotfeste. Men nylig hadde vi gleden av å besøke Gardermoen Raceway, et sted som ikke bare viser at frivilligheten fortsatt blomstrer, men som også gir et eksempel på hvordan den kan trives og blomstre i ulike miljøer.

Gardermoen Raceway er en skinnende perle av frivillighet, og vi ble inspirert av hva vi opplevde der.

Gardermoen Raceway: Et fyrtårn for frivillighetsarbeid: 

Da vi ankom Gardermoen Raceway, ble vi møtt av en gruppe dedikerte frivillige som arbeidet sammen med et smil om munnen. De organiserte alt fra parkering og billettinnsamling til sikkerhet og matservering. Men det som virkelig fanget oppmerksomheten vår var den utrolige samhørigheten og gleden disse frivillige utstrålte.

Mellom dragrace og motordrønn, fant vi mennesker som tok vare på hverandre og som virkelig elsket det de gjorde. Denne gleden og lidenskapen smittet over på alle som besøkte banen. 

Det var tydelig at Gardermoen Raceway var mer enn bare et sted for motorsport; det var et fellesskap av likesinnede individer som arbeidet sammen for en felles lidenskap.

Frivillighet som initiativ for ungdom.

Mens vi beundret det fantastiske frivillighetsarbeidet på Gardermoen Raceway, kunne vi ikke unngå å tenke på betydningen av å inkludere ungdommer i denne typen arbeid. Det var få unge frivillige til stede, og det fikk oss til å reflektere over hvorfor. 

Kanskje er det fordi mange unge ikke er klar over de utallige mulighetene som finnes innenfor frivillighetssektoren, spesielt innenfor motorsportmiljøet.

Ungdommene er nøkkelen til å sikre at frivilligheten forblir levende og blomstrende. Det er avgjørende å tilrettelegge og informere om mulighetene som finnes. Å samarbeide med skoler, ungdomsorganisasjoner og motorsportklubber kan være en måte å introdusere ungdommer for frivillighetsarbeid og gi dem en sjanse til å engasjere seg i noe meningsfullt og givende.

Veien videre? Økt tilrettelegging og informasjon. 

For å sikre at frivilligheten forblir sterk, er det viktig å tilrettelegge for nye frivillige, spesielt de som kanskje ikke har tidligere erfaring i motorsportmiljøet. Opplæring, veiledning og støtte er nøkkelen til å hjelpe dem å lykkes og trives i sine frivillige roller.

Vi kan også ta et skritt videre ved å markedsføre frivillighetsmulighetene på en mer effektiv måte, både blant unge og generelt blant publikum. Dette kan hjelpe med å øke bevisstheten om hvor givende og gøy frivillig arbeid kan være.

Vår konklusjon: 

Gardermoen Raceway er et levende bevis på at frivilligheten lever og trives. Det gir oss et glimt av hva som er mulig når mennesker kommer sammen for en felles interesse og en følelse av samfunn. For å bevare og styrke frivilligheten må vi investere i ungdommen, tilrettelegge for nye frivillige, og spre budskapet om verdien av frivillig arbeid.

La oss sammen jobbe for å sikre at frivilligheten ikke bare overlever, men blomstrer i årene som kommer. Ved å støtte initiativer som Gardermoen Raceway og oppmuntre flere unge til å delta, kan vi sikre at frivilligheten fortsetter å være en kraftig kraft for positiv endring i samfunnet vårt.

Frivillighet: Glede, sammhold og felleskap.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *